Patenteret udvindingsmetode

I mere end +1.200 butikker i Holland

Bedømmelse 5/5

Hvad Du Har Brug for at Vide om CBD-Reglerne i Dit Land

Til at begynde med kan det være nyttigt hurtigt at afklare den generelle juridiske situation for CBD.

På trods af en overflod af videnskabelige undersøgelser, der peger på CBD’s positive virkninger, er lovgivningen altid lidt langsommere til at “indhente” det forsømte. Nogle af jer har måske hørt CBD-markedet omtalt som en “juridisk gråzone”. På grund af hampens store potentiale i samfundet, men dens nye status i politik, er dens regler under konstant revision og er derfor stadig relativt vage.

På grund af denne noget “halvsikre” tilstand kan meninger skifte ganske bemærkelsesværdigt. I Frankrig så vi for eksempel indførelsen af en forbudslov mod hamp – og dens ophævelse inden for den samme måned. Et par EU-lande har også været nødt til at omstøde domstolsafgørelser om CBD-virksomheder, fordi EU-Domstolen senere fandt afgørelserne forkerte.

Denne “zig-zagging” i adfærd har naturligvis fået nogle til at stille spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er “backed up”. Og ligesom det er tilfældet med alt andet nyt, kan der være delte meninger, også hos advokater, læger, regeringer, leverandører og forbrugere.

Uanset hvad dette marked finder på, synes vi, at du fortjener at vide det. Find de vigtigste nyheder om CBD, hamp og cannabis i dit land, så du kan fortsætte med at bruge dine foretrukne CBD-produkter med den bedste viden og omhu.

Du kan finde følgende xx kontinenter og xx lande indtil videre:

 • Europa:
  • Østrig
  • Belgien
  • Tjekkiet
  • Frankrig
  • Danmark
  • Holland
  • Schweiz
 • Nordamerika:
  • Canada
 • Sydamerika:
  • Uruguay

Østrig

CBD-olier eller andre hamp-afledte produkter er tilladt, så længe THC-indholdet ikke overstiger 0,3%, og heller ikke på noget tidspunkt i deres produktionsproces.

CBD-olier, der markedsføres som kosttilskud, er ikke tilladt, medmindre de er blevet godkendt som Novel Food af EU.

Kosmetiske produkter, der indeholder cannabis og ekstrakter deraf, er heller ikke tilladt.

TL/DR:

 • CBD-olier eller andre hamp-afledte produkter er tilladt, hvis <0,3% THC
 • CBD-olier kan ikke markedsføres som kosttilskud uden at have gennemgået Novel Food
 • Kosmetiske produkter med cannabisekstrakter er ikke tilladt.

Belgien

Belgien følger Novel Food-forordningen, hvilket betyder, at CBD-produkter ikke kan markedsføres som fødevarer uden forudgående tilladelse fra EU.

Den belgiske administration for sundhed, fødevaresikkerhed og miljø siger også, at CBD-produkter til aromatiske formål ikke er lovlige og af lignende grunde som “Novel Food”: Der er ikke tilstrækkelig dokumentation, der peger på sikker brug af Cannabis Sativa L. som et aromatisk middel eller smagsstof. Alle produkter, der sælges som sådan, skal derfor også have en EU-godkendelse, før de gør det.

Nogle produkter kan undtages fra disse regler og dermed sælges lovligt i butikker. Som forbruger kan du bede butikspersonalet om dokumentation for denne tilladelse. Dokumentet skal nøjagtigt notere de batchnumre, der har fået denne undtagelse (som så også skal findes på produktets etiket). Etiketten skal også angive, at produktet er fri for THC.

TL/DR:

 • CBD-produkter skal først gennemgå EU’s Novel Food-procedure, før de kan markedsføres til fødevarer eller aromatiske formål (nogle CBD-produkter kan fritages fra kravet og sælges lovligt i butikker).
 • CBD-produkter skal være THC-fri

Canada

I 2018 legaliserede Canada salg og dyrkning af cannabis til fritidsbrug for voksne.

Alle, der ønsker at dyrke cannabisfrø eller -planter til kommercielle formål eller forarbejde cannabis til færdige produkter, skal først have en føderal licens udstedt af det canadiske sundhedsministerium.

Reglerne for distribution og salg er forskellige i de enkelte provinser og territorier: Salget varetages enten helt af autoriserede private butikker eller helt eller delvist af offentlige virksomheder.

Bortset fra i Quebec er dyrkning til eget forbrug tilladt i Canada med en grænse på fire planter pr. husstand. I modsætning til i Uruguay kræver canadisk lov ikke obligatorisk registrering hos myndighederne for selvdyrkere.

Hvad angår CBD, falder stoffet ind under cannabisloven ligesom alle andre cannabinoider som THC. Det betyder i bund og grund, at CBD-produkter skal købes fra en af de hundredvis af licenserede producenter. Det er ikke lovligt at købe importerede CBD-produkter.

TL/DR:

 • Rekreativt brug af cannabis for voksne har været lovligt siden 2018.
 • Markedet for rekreativ cannabis drives af både private og offentlige virksomheder.
 • Dyrkning af cannabis til eget forbrug er lovligt (undtagen i Quebec) med op til fire planter pr. husstand.
 • CBD-produkter skal købes hos producenter med licens
 • Udenlandsk importerede CBD-produkter er ikke lovlige at købe

Tjekkiet

I Tjekkiet har medicinsk brug af cannabis været tilladt siden 2010.

Siden 2020 har den offentlige sygesikring dækket 90% af behandlingen med cannabis op til 30 g om måneden.

Medicinsk cannabis kan fås enten gennem en tilladelse fra sundhedsministeriet, som giver dig lov til at købe medicinske cannabisprodukter, eller gennem en licens udstedt af det statslige institut for narkotikakontrol, som giver dig lov til at dyrke medicinsk cannabis. Begge varer i 5 år, hvorefter de kan forlænges efter anmodning.

For at købe medicinsk cannabis skal du have en recept fra en registreret læge. Dette kan opnås ved at præsentere en specifik tilstand, der kan behandles med medicinsk cannabis, såsom kroniske smerter, multipel sklerose eller epilepsi.

Det statslige institut for narkotikakontrol (SÚKL) er ansvarlig for at regulere medicinsk cannabis i Tjekkiet. State Agricultural Intervention Fund (SAIF) fører tilsyn med hampedyrkningen i landet.

Tjekkiet er det eneste land i EU, der tillader op til 1% THC i industriel hampedyrkning.

CBD-produkter, såsom CBD-olie, med mindre end 0,3% THC er generelt lovlige og kan sælges i håndkøb.

CBD-infunderede fødevarer og kosttilskud er tilgængelige i Tjekkiet, forudsat at de overholder THC-grænserne.

Det er ikke tilladt at bruge cannabis til rekreative formål i Tjekkiet.

TL/DR:

 • Medicinsk brug af cannabis er tilladt. Du skal have en tilladelse til at købe medicinske cannabisprodukter eller dyrke medicinsk cannabis derhjemme. Begge varer op til 5 år med mulighed for forlængelse.
 • Fritidsbrug af cannabis er ikke tilladt.

Danmark

På Danmarks officielle regeringshjemmesider står der, at når CBD-produktet er blevet udelukket som værende et potentielt ulovligt stof, er det sikkert at falde ind under kategorierne enten fødevarer, kosmetik eller medicin.

Så længe dit CBD-holdige produkt indeholder mindre end 0,2% THC, falder det ikke ind under den danske narkotikalovgivning.

Det er også interessant, at mens besiddelse, salg og dyrkning af narkotika er forbudt, er indtagelse ikke nævnt.

Med hensyn til CBD-produkter i fødevarekategorien siger Fødevareministeriet følgende:

 • Hampeafledte produkter og ekstrakter, der indeholder cannabinoider (herunder CBD), er omfattet af de nye fødevareregler. Sådanne produkter kan derfor ikke markedsføres uden forudgående novel food-godkendelse. Det samme gælder for ekstrakter af andre cannabinoidholdige planter og for syntetisk fremstillede cannabinoider.
 • Med hensyn til CBD-produkter i kosmetikkategorien siger miljøministeriet, at:
 • Ingredienser, der stammer fra frø og blade, må bruges i kosmetiske produkter (da de er undtaget fra definitionen i artikel 1 i FN-konventionen).
 • De blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten er derimod forbudt at bruge i kosmetiske produkter.

Med hensyn til CBD-produkter i den medicinske kategori siger sundhedsministeriet, at:

Hvis du gerne vil have adgang til medicinske produkter, der indeholder CBD eller THC, er der følgende muligheder:

 • To godkendte lægemidler, der indeholder CBD og/eller THC, Sativex og Epidiolex, som kan ordineres af læger. Lægemidlerne skal bruges til voksne patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS) og epilepsi.
 • En ansøgning om udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, så en patient kan bruge et lægemiddel, der er godkendt i andre lande, men ikke markedsført i Danmark.
 • En recept på lægemidler, der indeholder cannabis, og som fremstilles på et apotek til den enkelte patient.

Siden 1. januar 2018 har Danmark kørt en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Formålet var at indføre en sikker ramme for, at patienter kunne få et bredere udvalg af cannabisbaserede produkter end de to medicinske produkter, der allerede er lovlige i Danmark. Dette udvalg består ikke udelukkende af produkter af medicinsk kvalitet. Læger kan også udskrive importerede cannabisprodukter til patienter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

TL/DR:

 • Produkterne skal indeholde mindre end 0,2% THC, ellers betragtes det som narkotika.
 • Besiddelse, salg og dyrkning af narkotika er forbudt, men forbrug er ikke specifikt nævnt.
 • CBD-produkter til fødevarer skal følge Novel Food-retningslinjerne.
 • Frø og blade er tilladt i kosmetiske produkter; blomster er ikke.
 • Medicinsk cannabis er lovligt og kan fås på flere måder
 • Danmark har kørt et forsøgsprogram med medicinsk cannabis siden 2018.

Estland

I 2005 legaliserede Estland medicinsk cannabis. Men kun én patient har haft gavn af det siden da og frem til 2016. Da Estland ikke har et program for medicinsk cannabis, skal patienterne igennem en omfattende proces for at få godkendt medicinske cannabisprodukter af regeringen.

TL/DR:

 • Medicinsk cannabis er lovligt, men processen for at få det er kompliceret
 • CBD-produkter har en maks. grænse på 0,2% THC

Frankrig

Den 31. december 2021 modtog franske CBD-forbrugere og fagfolk nyheden om, at Cannabis Sativa L. blomster ville blive forbudt fra kommercielt salg – en produktform, der tegnede sig for 70% af specialbutikkernes salgsindtægter.

Men blot et par uger senere kom der en nyhed om, at dette tidligere forbud ville blive midlertidigt suspenderet. Nu var og er alle former for CBD-ekstrakter stadig tilladt – så længe de ikke overstiger en THC-grænse på 0,3%.

TL/DR:

 • CBD-produkter har en maks. grænse på 0,3% THC

Tyskland

Det føderale kontor for forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed oplyser, at der enten skal indsendes en ansøgning om godkendelse af et lægemiddel eller en ny fødevare, før produkter, der indeholder CBD, kan markedsføres.

Men de erklærer også, at hver enkelt tysk delstat har myndighed og ansvar for at afgøre, om CBD-produkter kan markedsføres som fødevarer. Endelig nævnes det også, at fødevarevirksomhedslederen er hovedansvarlig for at sikre, at hans produkter overholder fødevarelovgivningens bestemmelser.

I 2017 blev der indført en ny klassificering for at skelne mellem cannabisstammer: Bilag I er dem, der ikke må sælges på markedet eller ordineres, og bilag III er industriel hamp (der bruges til medicinske formål).

Det føderale institut for lægemidler og medicinske produkter siger, at CBD, som et rent stof, ikke falder ind under den tyske narkotikalovgivning.

Der står også, at du som privatperson har lov til at importere CBD-produkter, så længe de er produceret af industriel hamp og følger THC-retningslinjerne.

Produkter, der udelukkende er fremstillet af hampefrø, er undtaget fra narkotikalovgivningen, forudsat at de ikke bruges til ulovlig dyrkning.

Den tyske regering har meddelt, at den har til hensigt at lovgive om cannabis til rekreativt brug inden udgangen af 2022. Dette vil sandsynligvis ikke være en fuldstændig legalisering, men det vil indføre en mere liberal udleveringsmodel, hvor voksne kan få rekreativ cannabis fra licenserede butikker eller apoteker.

Medicinske cannabisprodukter har kunnet købes på apoteker siden 2016.

I praksis vil du opdage, at CBD-produkter længe har været solgt online og endda i store tyske detailbutikker over hele landet. Oftere ser man dem blive solgt som aromatiske olier for at omgå novel food-retningslinjerne.

TL/DR:

 • Forbundskontoret siger, at CBD-produkter først skal godkendes som et lægemiddel eller en ny fødevare – men hver delstat i Tyskland har den endelige myndighed til at afgøre salgbarheden af CBD-produkter.
 • Distributørerne er primært ansvarlige for at overholde fødevarelovgivningen.
 • I 2017 opdelte Tyskland definitionen af cannabisstammer: Bilag III er hamp, der bruges til industrielle formål, og bilag I er dem, der ikke må sælges på markedet.
 • CBD falder ikke ind under tysk narkotikalovgivning
 • Som privat forbruger har du lov til at importere CBD-produkter til Tyskland, så længe de er produceret af industriel hamp og overholder THC-retningslinjerne.
 • Den tyske regering har til hensigt at legalisere rekreativt brug af cannabis inden for et år.
 • Medicinske cannabisprodukter har været tilgængelige på apoteker siden 2016

Grækenland

I 2013 vedtog det græske parlament en lov, der tillod dyrkning af visse varianter af industrihamp. De skal dog alle have et THC-indhold på under 0,2%.

I 2018 gav en anden lov mulighed for dyrkning og produktion af medicinske cannabisprodukter under visse betingelser. Blandt disse er flere licenser, som virksomheder skal indhente. Selv om alle licenserne er blevet udstedt, er der indtil videre ingen virksomheder, der har fået dem alle, hvilket betyder, at medicinske produkter ikke er tilgængelige i Grækenland.

Der sker dog løbende fremskridt i lovgivningen for at bringe den lovende og revolutionerende industrisektor frem i landets økonomi.

I dag er rekreativ brug af cannabis ikke tilladt.

TL/DR:

 • I 2013 tillod Grækenland dyrkning af visse varianter af industrihamp; de skal indeholde mindre end 0,2% THC.
 • I 2018 blev det tilladt at dyrke og producere medicinsk cannabis af virksomheder med licens. Indtil videre har ingen virksomheder fået de nødvendige licenser, hvilket gør medicinske produkter utilgængelige i Grækenland.
 • Rekreativ brug af cannabis er ikke tilladt

Malta

I december 2021 blev Malta det første EU-medlemsland, der legaliserede cannabis.

I modsætning til den kommercielle model, som Californien og nogle canadiske provinser har valgt, tillader maltesisk lov kun dyrkning og distribution af cannabis af non-profit foreninger eller inden for rammerne af selvdyrkning (op til fire planter pr. husstand). Sådanne foreninger skal have en tilladelse udstedt af Authority for the Responsible Use of Cannabis (ARUC).

TL/DR:

 • Malta blev det første EU-medlemsland, der legaliserede cannabis i 2021.
 • Dyrkning og distribution af cannabis er kun tilladt gennem godkendte non-profit foreninger eller selvdyrkning (op til planter pr. husstand).

Holland

I teorien er salg og produktion af cannabisprodukter strafbart, men i praksis har det været tolereret siden 1976.

Det hollandske parlament har godkendt forsøg med salg af lovlig cannabis.

med forbehold for overholdelse af direktiverne fra den offentlige anklagemyndighed og/eller de regler, der er vedtaget af byerne. På nationalt plan har kaffebarer tilladelse til at sælge cannabis på betingelse af, at de overholder “tolerancekriterierne” (gedoogcriteria).

TL/DR:

 • Salg og produktion af cannabisprodukter er ikke tilladt, men har været tolereret siden 1976.

Uruguay

I 2013 blev Uruguay det første land nogensinde til at legalisere salg og produktion af cannabis. Det er forbudt undtagen i disse tre tilfælde:

Når produktionen er beregnet til salg på apoteker. Fem virksomheder har i øjeblikket en tilladelse til dyrkning af cannabis til rekreativt brug, udstedt af Institute for Regulation and Control of Cannabis (IRCCA). Denne cannabis til rekreativ brug sælges derefter i ca. 25 autoriserede apoteker. Apotekerne begyndte dog først at sælge det i 2017.

Hvis forbrugerne samles i private klubber, der er registreret hos IRCCA. Disse klubber er foreninger, der kan have 15 til 45 medlemmer og dyrke op til 99 planter. Pr. 8. juni 2022 var der 243 IRCCA-licenserede cannabisklubber i Uruguay.

Hvis voksne over 18 år praktiserer selvdyrkning, inden for grænsen på seks planter pr. husstand og en årlig produktion på 480 gram. Ifølge IRRCA har omkring 14.000 uruguayanere registreret sig som selvdyrkere.

Men selvom CBD-produkter blev legaliseret i 2013, blev de først introduceret på apotekerne i 2017. Siden da har der kun været ét CBD-mærke, der har kunnet købes på apoteker (en 500 mg-formel, der kan koste op til 200 USD).

Det betyder, at borgere, der er ivrige efter at indtage CBD, som regel vender tilbage til et uofficielt marked, hvor CBD-ekstrakterne produceres af autoriserede hjemmeavlere og derefter “foræres væk” (salg er forbudt).

At købe importerede CBD-produkter kan være en bureaukratisk udfordring for uruguayanske patienter, der først skal have en særlig recept og tilladelse fra sundhedsministeriet. Senere kan patienterne stå over for betydelige forsendelsesomkostninger. Den uruguayanske regering yder hverken bureaukratisk eller finansiel støtte til denne transaktion.

Uruguay ser også på en betydelig udvikling inden for medicinsk cannabis.

TL/DR:

 • Blev det første land til at legalisere salg og produktion af cannabisprodukter i 2013.
 • Cannabis kan kun produceres, hvis (1) det er beregnet til salg til autoriserede apoteker, (2) hvis det dyrkes i private klubber, der er registreret hos de lokale myndigheder, eller (3) hvis voksne over 18 år selvdyrker inden for en grænse på 6 planter pr. husstand og en årlig produktion på 480 gram.
 • Fem virksomheder har i øjeblikket en dyrkningstilladelse, der kan sælges til ca. 25 autoriserede apoteker
 • Private klubber kan rumme fra 15 til 45 medlemmer og kan dyrke op til 99 planter; der er ca. 243 private klubber registreret hos IRRCA
 • Ca. 14.000 uruguayanere er registreret som selvdyrkere
 • Selvom det har været lovligt siden 2013, introducerede apotekerne ikke CBD-produkter før 2017; siden da har der kun været ét CBD-produkt på markedet, en 500 mg formel, der koster op til 200 USD; det har fået mange til at vende tilbage til uofficielle markeder.
 • Import af CBD-produkter er tilladt, men en bureaukratisk udfordring for forbrugerne, der kan medføre betydelige importomkostninger.
 • Uruguay ser også på væsentlige udviklinger inden for medicinsk cannabis

Schweiz

Forbundsrådet vedtog en forordning, der trådte i kraft den 15. maj 2021, og som ændrer den føderale lov om narkotika for at tillade udførelsen af “videnskabelige pilotforsøg til kontrolleret levering af cannabis til ikke-medicinske formål”.

Målet er at eksperimentere med kontrolleret salg af cannabis til rekreative formål, dyrket af producenter, der er godkendt af Federal Office of Public Health, og distribueret af apoteker eller frivillige foreninger, for at få “et videnskabeligt grundlag for en fremtidig juridisk regulering af cannabis” i Schweiz. Disse pilotforsøg er begrænset geografisk til en eller flere kommuner, i tid (maksimal varighed på fem år) og antal deltagere (maksimalt 5.000 voksne, der allerede bruger cannabis, pr. pilotforsøg). Byerne Basel, Bern, Genève, Zürich og Lausanne har ansøgt om at gennemføre en pilottest.

TL/DR:

 • Siden 2021 har Schweiz været i gang med et pilotforsøg, hvor kontrolleret salg af cannabis er tilladt til rekreative formål; du skal ansøge om at være en del af forsøgsprogrammet.

Hold dig opdateret om LAYVs mission: abonner på vores nyhedsbrev og deltag i vores fællesskab.

Hvad LAYV®-brugere siger

Catriona DumontCatriona Dumont
07:46 13 Jul 24
After a period of a lot of worrying, anxiety and especially panic attacks, the CBD 20% drops from LAYV really help me find some peace. 🙏🏻
Leonie BijlLeonie Bijl
07:11 13 Jun 24
Nice CBD oil, I take the 20% one for pain complaints and for a good night's sleep!
Jesse BlankendaalJesse Blankendaal
14:27 10 Jun 24
100% recommended if you are looking for A-quality CBD oil!
Carlos RosalCarlos Rosal
04:35 24 May 24
Since using this I notice that I have a better night's sleep, thank you!
ghm lammersghm lammers
20:13 12 May 24
Trustworthy !
Caspar de KlerCaspar de Kler
13:18 17 Apr 24
Top quality, good customer service
Loes-chanLoes-chan
14:01 13 Mar 24
I bought the CBD oil on the recommendation of a friend who was very satisfied with it. I think it's a nice oil! I don't notice much of the effects, but I do sleep a little better since I started using it so I'm satisfied :)
Diewertje van BavelDiewertje van Bavel
20:41 07 Feb 24
Great product. It helps me with my pain and stress complaints. It also makes me sleep a lot better. I can really recommend this product!
Lilian DibbetsLilian Dibbets
16:28 15 Jan 24
This really is a fantastic product. I was always a good sleeper, but with this CBD oil (20%) I sleep much deeper and wake up rested. In addition, it helps to calm my nervous system and I am much calmer and focused throughout the day. I recommend this product to everyone for a calm nervous system and good health. Think of it as a nutritional supplement that should not be missing in this hectic Western world we live in.
Richard LemmensRichard Lemmens
10:44 18 Dec 23
What a fantastic product. For several months now we have been using the LAYV CBD variant 20% daily before going to sleep as a routine. As young parents, sleep is sacred to us, but with children this is sometimes lacking. By using the 20% variant, we both notice that we sleep much deeper, making us more rested in the morning.We also use the drug when we experience a stressful situation. By using a few drops, we quickly notice that we become calmer and can continue with our busy daily work lives.Previously used products from other brands, but these do not provide a pleasant mouthfeel and the taste is not as mild as the LAYV variant.
Fabiana FiniFabiana Fini
17:41 04 Dec 23
Liesbeth MekkeringLiesbeth Mekkering
10:14 14 Nov 23
I slept wonderfully thanks to LAYV, I couldn't live without it
Tahsin BulbulTahsin Bulbul
07:22 30 Oct 23
Juan Calixto morelloJuan Calixto morello
13:13 29 Oct 23
I recently no longer suffer from sleepless nights thanks to layv!
Nikos VasilatosNikos Vasilatos
17:19 25 Jun 23
Happy with the product, the responsiveness of the Layv team and the smooth delivery. Recommended!
Michal SokolowskiMichal Sokolowski
21:05 15 Jun 23
Excellent oils, quick contact if you have any questions, fast shipping abroad, I recommend! Greetings from Poland!
Charles PierrepontCharles Pierrepont
17:31 05 Apr 23
The LAYV CBD extract tastes and feels very clean. Dealing with the team at LAYV has been a pleasure. For someone who travels a lot, the clean CBD extract absolutely helps to unwind at the end of a long day.
Clare La Feber-ToolisClare La Feber-Toolis
06:24 30 Mar 23
I used the 5% LAYV CBD to manage pain from the symptoms of arthritis and it really helps. It has completely reduced the need for strong painkillers which is great. I also take a couple of drops of CBD if I feel stressed or overwhelmed and it calms me down. Highly recommend this CBD oil.
Runa WynekenRuna Wyneken
11:58 28 Sep 22
Love this product and the brand! Totally recommend it! Cleanest CBD out there!
Sven HurksSven Hurks
10:33 15 Jun 22
I have been using LAYV CBD for over one year, improving my sleep quality significantly.
js_loader