Et overblik over CBD- og hampesituationen i Europa

TL/DR Resumé:

  • Europa var et industrielt “powerhouse” for hamp indtil 1961, hvor EU erklærede alle cannabisarter ulovlige (inklusive ikke-psykoaktiv hamp).
  • I 2019 erklærede EU, at CBD ikke var et narkotisk stof, og at det nu faldt ind under Novel Food Act; implementering i medlemslandene er valgfri.
  • EU tillader maks. 0,3% THC i hampedyrkning og CBD-produkter afledt heraf; en national grænse på mere end 0,3% er tilladt.
  • Potentialet i hamp er enormt, hvilket gør det til en krævende lovgivningsopgave.
  • Programmer for medicinsk cannabis udvikler sig positivt i mere end 10 europæiske lande
  • EU støtter landmænd i at dyrke hamp på grund af de mange bæredygtige fordele.
  • Hamp gør et lovende comeback i EU; en forbedret juridisk ramme og distributionsmodel er på vej.

Vidste du, at hamp så sent som i 1950’erne var en vigtig afgrøde i hele Europa – og at Europa var en af verdens største hampedyrkere?

Men politiske tilbageslag i de seneste årtier har betydet forsinkelser i EU’s reguleringsproces for hamp. Det er også grunden til, at medlemslandene nu praktisk talt er overladt til deres egne beslutninger, når de kontrollerer hamp og dets aktive stof CBD.

Men EU har selvfølgelig også en vis lovgivende magt.

I denne unikke juridiske situation, hvordan sameksisterer hampelovgivningen i hvert enkelt medlemsland og i EU – og er de nogensinde “kollideret”? Hvad er det teoretiske resultat af politiske beslutninger – og hvordan ser det ud i praksis? Endelig, vil Europa nogensinde være i stand til at genoprette sit historisk vigtige forhold til hamp?

Hvordan gik hamp fra at være “overalt” til “niche”?

Vidste du, at hamp var en vigtig afgrøde i hele Europa, som blev brugt til mange af vores daglige behov?

Det var lige indtil 1961, hvor FN vedtog Single Convention on Narcotic Drugs, som gjorde, at alle +750 cannabisvariationer faldt ind under en snæver kategori (på trods af at hamp ikke er psykoaktivt). Først årtier senere blev der gjort undtagelser fra konventionen, så landmænd igen kunne dyrke hamp, men under et nyt regelsæt.

Gennem fremskridt inden for videnskabelig forskning siden forbuddet i 1961 har vi lært, at er der meget mere at lære og få ud af hampplanten end først antaget. Men forbuddet har spundet hampens mange egenskaber og anvendelser sammen til én restriktiv definition – og det er næsten det, vi forsøger at løse op for den dag i dag.

Det, vi har med at gøre, er:

  • Cannabis Sativa stammer med naturligt højere THC-mængder: oftest nævnt, når man taler om rekreativt brug eller medicinsk cannabis.
  • Hamp stammer med naturligt lavt indhold af THC: til industrielle formål som tekstil, beton, fødevarer og CBD-produkter.

Cannabidiol (CBD) findes naturligt i begge, men i højere grad i hamp.

Hvad er sagen i dag for CBD-produkter på EU-niveau?

CBD-produkter har eksisteret i årtier, men det er rimeligt at sige, at det først var omkring 2018, at de begyndte at få fart på.

Det var i dette år, at CBD-produkter oplevede en uventet stigning i efterspørgslen over hele verden, herunder det europæiske kontinent. Dengang blev de sandsynligvis solgt som kosttilskud.

På dette tidspunkt var CBD dog ikke specifikt nævnt nogen steder i EU’s kataloger. Dette gjorde det til en juridisk “gråzone”, hvor nogle argumenterede for, at det faldt ind under den overvejende psykoaktive cannabisstamme (på trods af at CBD ikke er psykoaktivt), mens andre argumenterede for, at det faldt ind under lovene for lovlig industriel hamp, fordi det er der, produkterne generelt stammer fra.

I 2019 bekræftede Den Europæiske Union endelig, at CBD var ikke er et narkotisk stof .

Men det blev også for nylig erklæret, at CBD-ekstrakter nu var opført under Novel Food Act, da de anså dem for at være “fødevarer, der ikke var blevet indtaget i nævneværdigt omfang af mennesker i EU før den 15. maj 1997“.

Det betød dybest set, at for at CBD-produkter fortsat kunne sælges som kosttilskud, skulle hvert produkt først godkendes individuelt af EU (en procedure, der kan koste mere end 100.000 euro).

Nogle diskussioner har siden drejet sig om, hvorvidt CBD virkelig er en “ny fødevare” med det hovedargument, at planten har været brugt i vid udstrækning i samfund i årtusinder. I et forsøg på at omgå loven vil du opdage, at mange CBD-ekstrakter nu sælges som aromatiske olier eller endda kæledyrsolier i stedet.

Novel Food-guidelinen er ikke juridisk bindende, hvilket betyder, at nogle EU-lande har besluttet at implementere den, mens andre ikke har.

Holland har for eksempel fortsat med at tillade salg af CBD-produkter i butikker rundt om i landet, ligesom de gjorde før. Og selv om regeringerne erklærer, at de følger retningslinjerne, kan man nogle gange stadig finde forskelle inden for landene selv. For eksempel nævner det tyske forbundskontor, at CBD-produkter skal følge Novel Food-retningslinjerne, men du finder forskellige CBD-produkter i flere af landets største detailhandlere.

Du vil også opdage, at medlemslandene kan fortolke EU-erklæringer ret forskelligt.

For eksempel er EU i øjeblikket ved at evaluere sikkerhedsprofilen for hampeblade til brug som teprodukt. Danmark har fortolket dette ved at tillade det på markedet, indtil der er beviser for, at det ikke er sikkert at indtage – i Belgien har de ikke tilladt brug eller salg af det, før der i stedet er beviser for, at det er sikkert.

Ikke desto mindre er der nogle grundlæggende EU-regler:

En maksimal grænse på 0,3 % THC i dyrket hamp og produkter udvundet heraf (i 2023 er denne grænse blevet hævet fra 0,2 % til 0,3 %).

Det betyder, at et medlemsland ikke kan indføre en maksimal national grænse på – lad os sige – 0,1% THC og retsforfølge en virksomheds produkt for at have et THC-indhold på 0,15%. Men hvis et land har erklæret en national grænse, der er højere end 0,3% THC, så tillader tillader EU, at .

Grundlæggende kan medlemslandene manøvrere på markedet, som de vil, så længe deres love, principper eller handlinger ikke er i modstrid med EU’s. Her er et konkret eksempel på det:

I 2019 blev et fransk CBD-firma sagsøgt ved en fransk domstol for at have solgt CBD-produkter i Frankrig, som var blevet lovligt udvundet af hele hampplanten i Tjekkiet – mens det i Frankrig kun var fibre og frø fra hamp, der blev betragtet som lovlige. EU-Domstolen annullerede senere markedsføringsforbuddet mod CBD-virksomheden ved at betragte det som et brud af EU’s princip om fri bevægelighed for varer.

På samme måde kan både dyrkning og levering af hampefibre ikke forbydes af noget EU-medlemsland, hvis landmændene opfylder de strenge betingelser i EU-forordning 1308/2013. Nye lande i EU, hvor det var ulovligt at dyrke planten, har i nogle tilfælde været nødt til at ændre deres lovgivning for at komme i overensstemmelse med denne fælles EU-lovgivning.

Hvorfor er hamp- og CBD-lovgivning en udfordring for EU?

Man kan sige, at CBD ikke er noget nyt: det har altid været til stede i alle sorter, der er blevet brugt gennem Europas historie, men Det er først for nylig, at stoffet er blevet et selvstændigt produkt. Det introducerede en ny bureaukratisk opgave for EU med at placere denne specifikke sammensætning i lovgivningen.

En mere hensigtsmæssig juridisk ramme i EU er på vej, men denne proces har vist sig at være usædvanligt krævende. Det skyldes først og fremmest, at hampplanten har en betydelig indflydelse på mange områder i hele vores samfund – alt fra medicinsk, kommercielt, politisk, socialt, rekreativt og så videre. Derfor er det nødvendigt med input fra forskellige organisationer fra forskellige lande for at skabe en solid værdikæde.

Det er det smukke, men måske også det negative ved hamp. Der er så stort et potentiale for alle at få fra planten, at det muligvis også bremser processen for mange af dem, der kunne have mest gavn af det.

Endelig er det forståeligt, at medlemslandene er ekstra forsigtige med at foreslå nye planer på grund af det vage lovgivningsområde omkring dette emne. Hvis de er dårligt udformet, kan de også ende med at blive underkendt af EU-Domstolen, hvilket i sidste ende yderligere forsinker processen med progressiv lovgivning.

Fremskridt inden for medicinsk cannabis i hele Europa

Flere europæiske lande har allerede accepteret brugen af cannabis i medicinsk behandling. En lille håndfuld af dem omfatter Tyskland, Frankrig, Italien, Portugal, Sverige, Danmark, Norge, Schweiz og Rumænien.

Det betyder, at disse lande gennemfører landsdækkende programmer, hvor patienter kan ansøge om at få cannabis af medicinsk kvalitet ordineret til deres forskellige medicinske behov. Nogle af disse kan omfatte multiple skleroser, kræft, epilepsi, nervesmerter og kvalme.

Ingen af programmerne er blevet afbrudt; flere lande ser kun ud til at slutte sig til den medicinske bevægelse.

Vidste du, at EU stadig er den største dyrker af hamp?

Mellem 1993 og 1996 blev dyrkning og levering af hamp til fiberproduktion igen lovlig i de fleste medlemslande.

I dag dyrker mange EU-lande hamp, og de dyrker stadig betydeligt mere end USA (som også har skabt sig et navn inden for denne industri på det seneste). I 2016 dyrkede europæiske landmænd omkring 35.000 hektar hamp, mens USA dyrkede næsten 4000. Frankrig står for 70% af det samlede antal, og Holland er nummer to med 10%.

Men frem til forbuddet i 1961 havde Italien alene 100.000 hektar hampemarker.

Selvom Europa er langt fra det tidligere antal hektar, vokser antallet hurtigt: fra 2015 til 2019 har der været en stigning på 75% i marker dedikeret til europæisk industriel hampedyrkning.

En vigtig grund til det er, at hamp har mange miljømæssige fordele – se de mange argumenter, EU har for at fremme dyrkningen af hamp.

Hvor er hamp og EU på vej hen herfra?

Der er brug for en klarere regulering og det kan enhver CBD-producent, der arbejder langsigtet, skrive under på. Det er et nødvendigt skridt for at skabe en mere systematisk og pålidelig distribution af CBD-produkter til forbrugerne.

Nogle virksomheder udnyttede den manglende regulering, hvilket førte til en bred distribution af fejlmærkede og uærlige produkter på markedet. Regulering vil hjælpe med at filtrere disse spillere ud, som kun er ude efter “de hurtige penge”.

På trods af dagens komplicerede markedssituation ser vi en lovende udvikling. Det sker måske mere i de enkelte medlemslande end som en ensartet bevægelse: Land efter land legaliserer medicinsk cannabis, Malta blev det første EU-land nogensinde til at legalisere rekreativ brug af cannabis, Tyskland forventes at legalisere inden for et år osv.

Selvom hampprodukter ikke har nogen direkte forbindelse til den rekreative brug af cannabis, kan accept af en af dem føre til accept af en anden stamme inden for samme plantefamilie. Denne generelt større accept bør så forhåbentlig føre til mere videnskabelig forskning – det mest kraftfulde værktøj, vi har til at forstå og integrere plantens gavnlige virkninger i vores samfund.

Der er også sket fremskridt på EU-plan: I 2023 er der indført en ny THC-grænse for hampesorter, som flytter det maksimale THC-indhold fra 0,2% til 0,3%. Selvom stigningen er lille, vil den hjælpe med at genoprette Europas konkurrencefordel på det globale marked og introducere omkring 500 flere hampesorter i EU’s katalog. Landmændene kan endda modtage EU-tilskud for at dyrke disse udvalgte sorter.

Selvom det er en velkendt plante i vores fortid, er det måske første gang, at den integreres i vores samfund på en så bred og officiel måde. Vi er sikre på, at med voksende erfaring og ekspertise på området, vil vi se en mere harmonisk (re)integration af hamp i Europa.

Hold dig opdateret om LAYVs mission: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv en del af vores fællesskab.

Hvad LAYV®-brugere siger

Loes-chanLoes-chan
14:01 13 Mar 24
I bought the CBD oil on the recommendation of a friend who was very satisfied with it. I think it's a nice oil! I don't notice much of the effects, but I do sleep a little better since I started using it so I'm satisfied :)
Diewertje van BavelDiewertje van Bavel
20:41 07 Feb 24
Great product. It helps me with my pain and stress complaints. It also makes me sleep a lot better. I can really recommend this product!
Lilian DibbetsLilian Dibbets
16:28 15 Jan 24
This really is a fantastic product. I was always a good sleeper, but with this CBD oil (20%) I sleep much deeper and wake up rested. In addition, it helps to calm my nervous system and I am much calmer and focused throughout the day. I recommend this product to everyone for a calm nervous system and good health. Think of it as a nutritional supplement that should not be missing in this hectic Western world we live in.
Richard LemmensRichard Lemmens
10:44 18 Dec 23
What a fantastic product. For several months now we have been using the LAYV CBD variant 20% daily before going to sleep as a routine. As young parents, sleep is sacred to us, but with children this is sometimes lacking. By using the 20% variant, we both notice that we sleep much deeper, making us more rested in the morning.We also use the drug when we experience a stressful situation. By using a few drops, we quickly notice that we become calmer and can continue with our busy daily work lives.Previously used products from other brands, but these do not provide a pleasant mouthfeel and the taste is not as mild as the LAYV variant.
Fabiana FiniFabiana Fini
17:41 04 Dec 23
Liesbeth MekkeringLiesbeth Mekkering
10:14 14 Nov 23
I slept wonderfully thanks to LAYV, I couldn't live without it
Tahsin BulbulTahsin Bulbul
07:22 30 Oct 23
Juan Calixto morelloJuan Calixto morello
13:13 29 Oct 23
I recently no longer suffer from sleepless nights thanks to layv!
Nikos VasilatosNikos Vasilatos
17:19 25 Jun 23
Happy with the product, the responsiveness of the Layv team and the smooth delivery. Recommended!
Michal SokolowskiMichal Sokolowski
21:05 15 Jun 23
Excellent oils, quick contact if you have any questions, fast shipping abroad, I recommend! Greetings from Poland!
Charles PierrepontCharles Pierrepont
17:31 05 Apr 23
The LAYV CBD extract tastes and feels very clean. Dealing with the team at LAYV has been a pleasure. For someone who travels a lot, the clean CBD extract absolutely helps to unwind at the end of a long day.
Clare La Feber-ToolisClare La Feber-Toolis
06:24 30 Mar 23
I used the 5% LAYV CBD to manage pain from the symptoms of arthritis and it really helps. It has completely reduced the need for strong painkillers which is great. I also take a couple of drops of CBD if I feel stressed or overwhelmed and it calms me down. Highly recommend this CBD oil.
Runa WynekenRuna Wyneken
11:58 28 Sep 22
Love this product and the brand! Totally recommend it! Cleanest CBD out there!
Sven HurksSven Hurks
10:33 15 Jun 22
I have been using LAYV CBD for over one year, improving my sleep quality significantly.
Maria Mora GarciaMaria Mora Garcia
13:12 30 Apr 22
Excellent.I really like this cbd oil.
C. R.C. R.
21:44 25 Mar 22
After trying several other CBD oils, I've found my favourite. LAYV's cbd oil helps me with sleep and menstrual pain, taste is the best I've tried, great quality flask/packaging... Support is fast, professional and very helpful for any question! Even a handwritten note when you order from them!! Solid throughout. A CBD brand that's here to stay, finally!
Loes-chanLoes-chan
14:01 13 Mar 24
Ik heb de cbd olie gekocht op aanraden van vriendin die er heel erg tevreden over was. Ik vind het fijne olie! Ik merk niet megaveel van de effecten maar ik slaap wel iets beter sinds ik het gebruik dus ik ben tevreden :)
Diewertje van BavelDiewertje van Bavel
20:41 07 Feb 24
Geweldig product. Het helpt me bij mijn pijn en stressklachten. Ook slaap ik er een stuk beter door. Ik kan dit product echt aanraden!
Lilian DibbetsLilian Dibbets
16:28 15 Jan 24
Dit is echt een fantastisch product. Ik was altijd een goede slaper maar met deze CBD olie (20%) slaap ik veel dieper en wordt ik uitgerust wakker. Daarnaast helpt het mijn zenuwstelsel tot rust te brengen en ben ik door de dag heen veel rustiger en gefocussed. Ik raad iedereen dit product aan voor een kalm zenuwustelsel en een goede gezondheid. Zie het als een voedingsupplement die niet mag ontbreken in deze hectische westerse wereld waar we in leven.
Richard LemmensRichard Lemmens
10:44 18 Dec 23
Wat een fantastisch product. Sinds enkele maanden gebruiken wij dagelijks voor het slapen de LAYV CBD variant 20% als routine. Als jonge ouders is slaap voor ons namelijk heilig, met kinderen schiet dit er nog wel eens bij in. Door het gebruik van de 20% variant merken wij beiden dat we veel dieper slapen waardoor we meer uitgerust zijn in de ochtend.Ook wordt het middel door ons gebruikt als we een stress situatie ervaren. Door het gebruiken van een aantal druppels merken wij snel dat we rustiger worden en zo weer lekker door kunnen gaan met ons dagelijkse drukke werkleven.Voorheen producten gebruikt van overige merken maar deze geven niet een prettig mondgevoel en de smaak is niet zo mild als de LAYV variant.
js_loader