Patenteret udvindingsmetode

I mere end +1.200 butikker i Holland

Bedømmelse 5/5

LAYV® - Generelle vilkår og betingelser

Introduktion

1.1 De generelle vilkår og betingelser for Layv gælder for din brug af vores websted.

1.2 Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud; hvis du er uenig med Layv-vilkårene og betingelserne eller en del af disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores websted.

1.3 Hvis du registrerer dig på vores websted, lægger materiale på vores websted, bestiller varer fra vores webshop eller bruger en af vores webstedstjenester, accepterer du automatisk disse vilkår og betingelser.

1.4 Du skal være mindst 12 år gammel for at bruge vores websted; ved at bruge vores websted eller acceptere disse vilkår og betingelser garanterer og erklærer du over for os, at du er mindst 12 år gammel.

1.5 Vores websted bruger cookies; ved at bruge vores websted eller acceptere disse vilkår og betingelser giver du dit samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies.

LAYV®

2.1 Dette dokument er udarbejdet til brug for LAYV.co og dets datterselskaber.

Ophavsretlig meddelelse

3.1 Copyright © 2023 LAYV B.V.

3.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser for Layv:

(a) vi, sammen med vores licensgivere, ejer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til vores websted og materialet på vores websted; og
(b) alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til vores websted og materialet på vores websted er forbeholdt.

Licens til at bruge webstedet

4.1 Du kan:

(a) se sider på vores websted i en webbrowser;
(b) downloade sider fra vores websted til caching i en webbrowser;
(c) udskrive sider fra vores websted;
(d) streame lyd- og videofiler fra vores websted;
(e) bruge vores hjemmesidetjenester ved hjælp af en webbrowser, med forbehold af de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser.

4.2 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til afsnit 4.1 eller de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, må du ikke downloade materiale fra vores websted eller gemme sådant materiale på din computer.

4.3 Du må kun bruge vores websted til dine egne personlige og forretningsmæssige formål, og du må ikke bruge vores websted til andre formål.

4.4 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser, må du ikke redigere eller på anden måde ændre noget materiale på vores websted.

4.5 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder til materialet, må du ikke:

(a) genudgivelse af materiale fra vores websted (herunder genudgivelse på et andet websted);
(b) at sælge, udleje eller give underlicens til materiale fra vores websted;
(c) vise materiale fra vores websted offentligt;
(d) bruge materiale fra vores websted til kommercielle formål; eller
(e) videredistribuere materiale fra vores websted.

4.6 Uanset afsnit 4.5 må du videredistribuere vores nyhedsbrev i trykt og elektronisk form til enhver person.

4.7 Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til dele af vores websted eller endda hele vores websted efter vores skøn; du må ikke omgå eller omgå eller forsøge at omgå eller omgå eventuelle adgangsbegrænsende foranstaltninger på vores websted.

Acceptabel brug

5.1 Du kan:

(a) ikke bruge vores websted på nogen måde eller foretage nogen handling, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet eller forringe webstedets ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed;
(b) bruge vores websted på en måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter;
(c) bruge vores websted til at kopiere, gemme, hoste, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware, computervirus, trojanske heste, orme, tastaturloggere, rootkits eller anden skadelig computersoftware;
(d) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder, men ikke begrænset til scraping, data mining, dataudtræk og dataindsamling) på eller i forbindelse med vores websted uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;
(e) få adgang til eller på anden måde interagere med vores websted ved hjælp af en robot, spider eller andre automatiserede midler, undtagen til indeksering af søgemaskiner;
(f) overtræde retningslinjerne i robots.txt-filen for vores websted; eller
(g) bruge data indsamlet via vores websted til direkte markedsføringsaktiviteter (herunder, men ikke begrænset til e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing og direct mailing).

5.2 Du må ikke bruge de data, der indsamles via vores websted, til at kontakte enkeltpersoner, virksomheder eller andre personer eller enheder.

5.3 Du skal sikre, at alle oplysninger, som du giver os via vores websted eller i forbindelse med vores websted, er [sande, nøjagtige, aktuelle, fuldstændige og ikke vildledende].

Registrering og konti

6.1 For at være berettiget til en konto på vores websted i henhold til dette afsnit 6 skal du have bopæl eller være bosiddende i Europa.

6.2 Du kan oprette en konto på vores websted ved at udfylde og indsende formularen til registrering af en konto på vores websted og klikke på bekræftelseslinket i den e-mail, som webstedet sender dig.

6.3 Du må ikke tillade andre personer at bruge din konto til at få adgang til webstedet.

6.4 Du skal straks underrette os skriftligt, hvis du får kendskab til uautoriseret brug af din konto.

6.5 Du må ikke bruge en anden persons konto til at få adgang til webstedet, medmindre du har den pågældende persons udtrykkelige tilladelse til at gøre det.

Brugerens loginoplysninger

7.1 Hvis du opretter en konto på vores websted, giver vi dig et bruger-id og en adgangskode, eller du vil blive bedt om at vælge et bruger-id og en adgangskode.

7.2 Dit bruger-id må ikke være vildledende og skal overholde de indholdsregler, der er fastsat i afsnit 10. Du må ikke bruge din konto eller dit bruger-id til eller i forbindelse med udgivelse af identitet for en person.

7.3 Du skal holde din adgangskode hemmelig.

7.4 Du skal straks give os skriftlig besked, hvis du får kendskab til, at din adgangskode er blevet afsløret.

7.5 Du er ansvarlig for enhver aktivitet på vores websted, der skyldes din manglende fortrolighed med din adgangskode, og du kan blive holdt ansvarlig for ethvert tab, der skyldes en sådan manglende fortrolighed.

Opsigelse og suspension af konto

8.1 Vi kan:

(a) suspendere din konto;
(b) opsige din konto; og/eller
(c) dine kontooplysninger

til enhver tid efter eget skøn og uden varsel eller forklaring.

8.2 Du kan opsige din konto på vores websted via dit kontokontrolpanel på webstedet.

Dit indhold: licens

9.1 I Layv-vilkårene og -betingelserne betyder “dit indhold” alle værker og materialer (herunder, men ikke begrænset til tekst, billeder, grafik, lydmateriale, videomateriale, audiovisuelt materiale, scripts, software og filer), som du sender til os eller vores websted med henblik på lagring eller offentliggørelse på, behandling af eller overførsel via vores websted.

9.2 Du giver os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, lagre, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold i eksisterende eller fremtidige medier ELLER reproducere, lagre og udgive dit indhold på og i forbindelse med dette websted og ethvert efterfølgende websted ELLER reproducere, lagre og, med din specifikke tilladelse, udgive dit indhold på og i forbindelse med dette websted.

9.3 Du giver os ret til at give os underlicens til de rettigheder, der er givet licens til i henhold til afsnit 9.2.

9.4 Du giver os ret til at rejse et krav om krænkelse af de rettigheder, der er indrømmet i henhold til afsnit 9.2.
9.5 Du giver hermed afkald på alle dine moralske rettigheder til dit indhold i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov; og du garanterer og erklærer, at alle andre moralske rettigheder til dit indhold er blevet givet afkald på i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov.

9.6 Du kan redigere dit indhold i det omfang, det er tilladt, ved hjælp af den redigeringsfunktionalitet, der er tilgængelig på vores websted.

9.7 Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du på nogen måde overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du på nogen måde har overtrådt disse vilkår og betingelser, fjerne, fortryde offentliggørelsen eller redigere et eller hele dit indhold.

Dit indhold: regler

10.1 Du garanterer og erklærer, at dit indhold er i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for Layv.

10.2 Dit indhold må ikke være ulovligt eller ulovligt, må ikke krænke nogen personers juridiske rettigheder og må ikke kunne give anledning til retslige skridt mod nogen person (i det mindste i nogen jurisdiktion).
i henhold til enhver gældende lovgivning).

10.3 Dit indhold, og brugen af dit indhold af on i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, må ikke:

(a) er ærekrænkende eller ondsindet falsk;
(b) være obskøn eller uanstændig;
(c) krænke ophavsret, moralsk rettighed, databaserettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, kompasrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;
(d) krænker enhver ret til fortrolighed, ret til privatlivets fred eller ret i henhold til databeskyttelseslovgivningen;

(e) udgør uforsvarlig rådgivning eller indeholder en uforsvarlig erklæring;
(f) udgør en tilskyndelse til at begå en forbrydelse [, instruktioner om at begå en forbrydelse eller fremme af kriminel aktivitet];
(g) være i strid med en domstol eller i strid med en retskendelse;
(h) overtræde love om race- eller religionshad eller forskelsbehandling;
(i) være blasfemisk;
(j) at overtræde love om tjenestehemmeligheder;
(k) være i strid med en kontraktlig forpligtelse over for en person;
(l) skildrer vold på en eksplicit, grafisk eller gratis måde;
(m) være pornografisk, utugtig, suggestiv eller seksuelt eksplicit;
(n) falsk, usand, ukorrekt eller vildledende;
(o) består af eller indeholder instruktioner, råd eller andre oplysninger, som der kan handles efter, og som, hvis de følges, kan forårsage sygdom, skade eller død eller andre tab eller skader;
(p) spamformularer;
(q) [er krænkende, vildledende, svigagtige, truende, krænkende, chikanerende, asociale, truende, hadefulde, diskriminerende eller ophidsende; eller
(r) at forårsage irritation, ubehag eller unødig uro for en person.

Begrænsede garantier

11.1 Vi garanterer eller repræsenterer ikke:

a) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er offentliggjort på et websted;
(b) at materialet på webstedet er ajourført, eller
(c) at webstedet eller en tjeneste på webstedet forbliver tilgængelig.

11.2 Vi forbeholder os ret til at afbryde eller ændre nogle eller alle vores hjemmesidetjenester og til at ophøre med at offentliggøre vores hjemmeside til enhver tid efter eget skøn uden varsel eller forklaring; og
medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår og betingelser, er du ikke berettiget til nogen kompensation eller anden betaling ved ophør eller ændring af en webstedservice, eller hvis vi ophører med at udgive
fra webstedet.

11.3 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og med forbehold af afsnit 12.1, udelukker vi alle erklæringer og garantier vedrørende genstanden for disse vilkår og betingelser, vores websted og de
brug af vores websted.

Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

12.1 Intet i disse generelle layv-vilkår og -betingelser skal:
(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed;
(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for svig eller svigagtig vildledning;
(c) begrænse ansvaret på en måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning;
(d) udelukker alle forpligtelser, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

12.2 De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er anført i denne artikel 12 og andre steder i disse generelle vilkår og betingelser:

(a) er omfattet af artikel 12.1, og
b) afvikle alle forpligtelser, der følger af disse generelle vilkår og betingelser eller er relateret til emnet for disse generelle vilkår og betingelser, herunder forpligtelser, der følger af en kontrakt,
skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) og for brud på en lovpligtig forpligtelse, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår og betingelser.

12.3 For så vidt som vores websted og oplysningerne og tjenesterne på vores websted stilles gratis til rådighed, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.

12.4 Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab som følge af en eller flere begivenheder, som vi ikke med rimelighed kan kontrollere.

12.5 Vi er ikke ansvarlige over for dig for erhvervsmæssige tab, herunder (men ikke begrænset til) tab af eller skade på fortjeneste, indkomst, indtægter, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter,
kommercielle muligheder eller goodwill.

12.6 Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab eller skade på data, databaser eller software.

12.7 Vi er ikke ansvarlige over for dig for særlige, indirekte eller følgetab eller -skader.

12.8 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse det personlige ansvar for vores ledere og medarbejdere, og i lyset af denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke vil fremsætte personlige krav mod vores ledere eller medarbejdere i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse vilkår og betingelser (dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke den begrænsede ansvarligheds enhed selv for handlinger og undladelser fra vores ledere og medarbejdere).

Overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser

13.1 Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår, kan vi, hvis du på nogen måde overtræder disse vilkår, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du på nogen måde har overtrådt disse vilkår, gøre følgende:

(a) sende dig en eller flere formelle advarsler;
(b) midlertidigt suspendere din adgang til vores websted;
(c) permanent at nægte dig adgang til vores websted;
(d) blokere computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til vores websted; (blokere computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til vores websted).
(e) [neem contact op met een of al uw internetproviders en vraag hen en om uw toegang tot onze website te blokkeren]; [contact any or all of your internet service providers and request that they block your access to our website]
(f) anlægge retslige skridt mod den, uanset om det er for kontraktbrud eller andet; og/eller
(g) suspendere eller slette din konto på vores websted [suspend or delete your account on our website]

13.2 Hvis vi suspenderer, forbyder eller blokerer adgangen til vores websted eller en del af vores websted, må du ikke foretage dig noget for at omgå en sådan suspension, et sådant forbud eller en sådan blokering (herunder, men ikke begrænset til [een ander account aanmaken en/of gebruiken]) [creating and/or using a different account])

Variation

14.1 Vi kan revidere de generelle vilkår og betingelser for Layv fra tid til anden.

14.2 De reviderede vilkår gælder for brugen af vores websted fra datoen for offentliggørelse af de reviderede vilkår på webstedet, og du giver hermed afkald på enhver ret, du ellers måtte have til at blive underrettet om eller acceptere revisioner af disse vilkår.

14.3 Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til disse vilkår og betingelser, vil vi bede dig om dit udtrykkelige samtykke til enhver revision af disse vilkår og betingelser; og hvis du ikke udtrykkeligt accepterer de reviderede vilkår og betingelser inden for den af os angivne tidsperiode, vil vi deaktivere eller slette din konto på hjemmesiden, og du skal holde op med at bruge hjemmesiden.

Tildeling

15.1 Du accepterer hermed, at vi kan overdrage, overføre, indgå underleverandørkontrakter eller på anden måde håndtere vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

15.2 Du må ikke overdrage, overføre, indgå underleverandørkontrakter eller på anden måde handle med nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Adskillelighed

16.1 Hvis en bestemmelse i disse betingelser erklæres ulovlig og/eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden kompetent myndighed, forbliver de resterende bestemmelser i kraft.

16.2 Hvis en ulovlig og/eller uigennemførlig bestemmelse i disse vilkår og betingelser ville være lovlig eller kunne håndhæves, hvis en del af den blev fjernet, skal den pågældende del anses for fjernet, og resten af bestemmelsen skal forblive i kraft.

Tredjepartsrettigheder

17.1 En kontrakt i henhold til layv’s vilkår og betingelser er til fordel for os og dig og er ikke beregnet til at være til fordel for eller kunne håndhæves af nogen tredjepart.

17.2 Udøvelsen af parternes rettigheder i henhold til en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser er ikke betinget af samtykke fra tredjemand.

Fuldstændig aftale

18.1 Med forbehold for afsnit 12.1 udgør disse Layv-vilkår og -betingelser sammen med vores privatlivs- og cookiepolitik hele aftalen mellem dig og os i forbindelse med din brug af vores websted og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og os i forbindelse med din brug af vores websted.

Lov og jurisdiktion

19.1 De generelle vilkår og betingelser for Layv er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

19.2 Alle tvister i forbindelse med disse vilkår og betingelser er underlagt den eksklusive eller ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i Nederlandene.

Refusion og afbestilling

20.1 Køb fra LAYV er endelige og forbeholder sig ret til at nægte tilbagebetaling uden at give en god grund.

Forretningsadresse

LAYV BV
Panama Avenue 2
1019 AZ Amsterdam
Nederlandene

Registrering af virksomheder

Momsnummer: NL859255555B01
Handelskammeret: 7284646461